MHIP Day 2016 pual :ȚHUTPHAH ₹ 20 LEH SÂWN MAN ₹ 40

POSTED by TC Lalremsiama

Kan Mizo hnam dân (Mizo Customary Law) te pawh kan legislate hnan țûlna a lo awm ta zêl a; amah Pu K.L. Liana tih dân takah, Mizo Customary Law hi kan la nei rêng em tih te pawh a ngaihtuah theih rum rum âwm e..Hmânlai chu sawi loh, kan nu leh pâte hun lai maiah pawh khân nupui pasal inneiha man leh mual hautak avângin nupui neih hingaihzam mai mai chî a ni lo a; ngaihtuah ngun ngai tak leh lâk urhsûn ngai êm êm, inngaihhnathiama kan inrem a nih ngawt loh phei chuan nupui man ringawt pawh a era er tham leha tuaka tuak tlauh tlauh ngai a ni țhîn.

☆☆ Amaherawhchu, pawisa hlutna a lo hniam zêl a, keini hunah pawh keini ang duang tân takngial pawh nupui man te lek lek chu helhkam tham a ni ta lo a; țhangthar hmasâwn leh fing ril intîte hian man leh mual thûah pawh kan pi pûte finna rilin kalphung a duan sa bâk tihdanglam theih kan la nei si lo. Man leh mual tihpun chungchângah pawh a nghawng țha leh țha lo awm thei suangtuahin thu inchuh kan nei țhîn a; mahse, engkim mai hian nghawng țha lo a nei thei vek a, a nghawng chhuah tùr thil țha kan bawh ngam loh chuan hmasâwn nâna thil inthlâkthleng (change) a awm thei ngai lo thung a ni.

☆☆ Ka pian ve hmâ deuh hian ka pain man a ei tùr tak hi a ei ve a ni âwm e. Man an han ei chu, a man ei chuan silver bêl chhûn khâp riat a lei a, chú silver bêl chhûn khâp riat chu ka hmu ve ngei bawk; tûnlai hian Retail price-in silver bêl chhûn khâp riat lei dâwn ta la, i rin aiin sum i sêng hnem ngei ang!.Kan nu leh pâte hun lai maiah pawh khân man ei tùr tak chauhin man tak tak an la ei a, a nghawng chhuah pawh chhûngleh khat inzawmna țha leh nghet lehzual, inngaihsak tawnna chatlak lo a siam a; tûnlaiah erawh chuan man ei tùr takte chauhin man an ei tawh lo a, man tak tak pawh kan ei tawh hek lo, man kan ei fel rualin kan tâwp nghâl dêr zêl bâkah, man eituin phur rit kan phur ta hlauh bawk.

☆☆ Man leh mual atâna ₹ 400 leh țhutphah ₹ 20 tihah hian, ₹ 400 lai zâwk hi sawi tel loin țhutphah ₹ 20 chauh hi i’n sawi zui teh ang. Man kan inhlanin mipa lam hnênah țhutphah ₹ 20 kan kîrțhîn a, man ni ve tho si kha eng atâna hman țangkai tùrin nge kan kîr leh kher le?.Țhutphah hi a nihna lam chu kan hriat tlân vek a nih avângin, a țangkaina lam sawi ta ila a țha âwm e.

☆ Hmeichhiain mâk chhiat pawh tâwk mah se, bungraw lâk rual khân țhutphah ₹ 20 kha mipain a pe kîr a; khuala pasal nei a nih phei chuan hmeichhe bungraw phurh nân hlawhfa rawih/chhawr a ngai a, țhutphah ₹ 20 khân bungraw phurhna hlawhfa man a daih zân a ni. Mahse, tûnlaiah chuan Vêng khata awm ho pawh ni ila, hmeichhiain mâk chhiat a tawha a bungraw phurh hâwnna tùr Taxi pakhat chauh hmanna pawh a daih chu khawiah a ni ringawt mai!

☆☆ Țhutphah ₹ 20 principle avâng hian mipain kan nawm kan mâka hmeichhia kan namnûl tùr a nih lohzia kan pi pûte finna aia fing zâwk tûnah hian eng nge kalphung chher thar kan neih ve tawh le? Chher thar chu sawi loh, țhutphah ₹ 20 nihna leh hlutna pawh awmze nei loah a chhuak tawh zâwk a ni lo’m ni? Manpui ₹ 400 phei chu a hranpaa khel thar fo tham a tling ta a; tûnlaia ₹ 400 awlsamna hi nupui pasal inneih leh ințhen kan awlsam êm êm phahna a ni ve ngei ang tih hi kei chu ka ngaihdân nghet tak pakhat a ni nghe nghe.

☆☆ Tin, a hun laia sâwn man ₹ 40 principle pawh hian kan pi pûten hmeichhia an lo humhalhzia a tichiang hle bawk. Tûnlaiah pawhhian hmeichhia, mahni bialpa te laka nau pai, mipain nei duh loa a thlauhthlâk leh si, social media kal tlang hiala manganga âu chhuak ru lawm lawm, nau tihtlâk mai tùr nge ni ang tih leh, mahni intihhlum duh phah hial hi an kat nuk mai, ngaihsaktu leh humtu an va’n mamawh tehlul êm! Tûnlaia anțam têl khat leina tâwk lek sâwn man ₹ 40 hian a hum zo tawh îkhâw dêr si lo.

☆☆ Belh leh paih thiam ve pângngai, hmân leh tûn pawisa hlutna bûk thiam chin chuan a hun laia sâwn man ₹ 40 hian sâwn leh a hringtunu a châwm theih dân te, tûnlai hun atân pawh sâwn (naupang) tâna education țha pêkna tùr pawh a daih dân a hriat thiam theih âwm e. Sâwn man ₹ 40 hautak lai hian sâwn pawm sawi tùr chu an awm ve leh zauh tho mai thei e; mahse, sâwn man ₹ 40 kha hmeichhe eng zât takin him phah ang maw?

☆☆ Tûnah hian nupui pasal inneiha man leh mual tihsân chu sawi loh, sâwn man tihpun avânga a nghawng țha lo thleng thei chhuanlam kan sawite hi chu, mipui tam zâwk mi pângngai chinchunga thil thleng tùr ang atân chuan zêldin thu mai mai a tih theihin ka hre țhîn a; sâwn man tihpun hnua la â fâl foho chuan an ât man chawi sêng lo mai rawh se, a ni lo’m ni?

Fapa hlîr ka neih avângin ka fâte nupui man atâna ₹ 400 leh țhutphah ₹ 20 pêk chu ka tân a zângkhai ngei ang; mahse, nupui neih hi thil tak tak a ni tih leh hmeichhiate hi an hlu tak zet a ni tih an hriat chian phah theih nân ka fâten an nupui man hi tuak țauh țauh se ka ti zâwk hle a. An nupui neih sâwngbâwlna sênso hautak tùr ang zawng zawng zât hi an nupui man zât ni se, a lawmna sênso kan neih daih tawh loh pawhin inneih serh leh sâng a hminga tlingtlâkpui chauh ringawt tùr pawhin ka duh zâwk fan a, a neite chuan an duh angin lâwm bûng bûng mah se, ka sawi phâkah ka ngai lo bawk ang. Inneih man leh mual tihpun leh dowry tih vêl sawi zawm tum pawh an awm țhîn a; mahse, thil chi hrang daih a ni reng si a.

Kan pi pûte principle-ah khân manpui ₹ 400 chu sawi loh, țhutphah ₹ 20 mai paw’n awmzia a nei a, sâwn man ₹ 40 lah awmze nei loa bituk a ni hek lo; mahse, tûnlai finna hian kan pi pûte fin rilna kha a chhawm nung zo em? Sâwn man hmangin mipa hnungkhirh ila, mipain an thlauhthlâk avânga hmeichhiaten nau an tihtlâk kan diriam êm êm țhin pawh hi adân a dang ngei ang le.

Kan pi leh pûten hmeichhiate an dah hluta an lo humhalh dân hmun lî-a țhen hmun khat (¼) ang tal chhawm nung ve tùrin keini hmasâwn leh fing intîte hian eng nge kan ruahman chhuah ve tawh le? Nupui pasal te hi inzâwng hnah nêm ban mai maiin, kan indai hnai thing fawm mai mai zêl ang a, reilotêah awlsam takin kan ințhen leh zung zung chho reng rih mai dâwn em ni ang?

Aw le, tûna kan thil sawi hi hmeichhe dinhmun nghawng thil chauh a ni lo a; thihna avâng pawh ni si lo, an nu leh pa la dam ve reng chung si-a fahrah kan tih mai loh theih lohho pawh hian i hnuk an khawih pha ve ngai lo em ni? Hêng thil leh kan sawi tâk chungchâng hi inzawmna nei miah loah nang chuan ngai luimah la; kei erawh chuan, “A inzawm,” tiin ka țang kawh tluan țhak ang maw le.

Advertisements

About Mizo Archive

I'm the one who collect the best writings of Mizos
Aside | This entry was posted in Fifth Column, Thu leh Hla and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s